Bạn đăng nhập vào giao diện quản lý tổng đài trên máy tính bằng trình duyệt Chrome hoặc Edge , bằng tài khoản đã được cung cấp. và thực hiện theo hình ảnh và số thứ tự trên hình.

p1
p2

ProBox Service cung cấp dịch vụ IT , bảo trì máy tính

Nhân viên điều hành của PROBOX sẽ liên hệ lại với bạn để xác nhận đơn hàng !