I/ GIỚI THIỆU DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH TỪ XA :1. Là dịch vụ sửa máy tính trong trường hợp máy tính còn kết nối internet vào được internet2. Dịch vụ có thể sửa các lổi thông thường nhất3. Dịch vụ có thể giúp các bạn cài thêm phần mềm mới.4. Và các trường hợp khác. II/ HƯỚNG DẪN […]