Bạn đăng nhập vào giao diện quản lý tổng đài trên máy tính bằng trình duyệt Chrome hoặc Edge , bằng tài khoản đã được cung cấp. và thực hiện theo hình ảnh và số thứ tự trên hình. ProBox Service cung cấp dịch vụ IT , bảo trì máy tính