Cứ định kỳ và đột xuất , sẽ có những chuyến vi hành kiểm tra chất lượng dịch vụ và có các cấu hỏi nâng cao bất ngờ đối với các bạn IT của ProBox service đang hổ trợ tại văn phòng của khách hàng.CEO Hoàng Anh Lâm sẽ căn cứ theo task công việc […]