Thế giới cộng nghệ thay đổi và hoàn thiện để giúp doanh nghiệp có thề tiết kiệm chi phí và an toàn dữ liệu. Thì công nghệ máy chủ cũng thay đổi theo

Trong trường hợp máy chủ dữ liệu do ProBox triễn khai , khách hàng có thể điều khiển máy chủ thông qua mạng nội bộ và 1 mật khẩu kết nối .

TightVNC là một phần mềm có bản quyền và hoàn toàn an toàn thông tin khi sử dụng. Sau đây là hướng dẫn sử dụng TightVNC từ dịch vụ ITBảo Trì Máy Tính ProBox service

Link tải bản TightVNC 32 bit : https://files.probox.com.vn/index.php/s/w22sxogtNJ7jCyS

Link tải bản TightVNC 64 bit : https://files.probox.com.vn/index.php/s/KW7JeD5W6n2jRGT