Link tải phần mềm : https://files.probox.com.vn/index.php/s/8AfxzZtnaMD9Wqd

Đây là phần mềm của hãng VDTECH, có thể dùng để cấu hình thiết bị camera IP NETCAM thông qua số seri không cần nat port modem.

Nhân viên điều hành của PROBOX sẽ liên hệ lại với bạn để xác nhận đơn hàng !