Phần mềm in ra file pdf CutePDF Writer
Loại bản quyền : MIỄN PHÍ
Được phép dùng miễn phí , hợp pháp bản quyền.

Link tải về (link server quốc tế) :

Link tải về (link server Việt Nam) – pass giải nén file tải về probox@02877701666 : https://files.probox.com.vn/index.php/s/yB7tXoSyNnFpmWb

Mã “thuốc” giải cho file nếu bạn là IT , dịch vụ IT , dịch vụ bảo trì máy tính ( hãy ý thức việc sử dụng “thuốc” cho phần mềm để an toàn cho hệ thống ) , không khuyến khích dùng “thuốc” cho máy chủ : hãy tìm kiếm mã trên google : ….

Lưu ý : vì lý do khối lượng phần mềm được sưu tập rất lớn và chắc chắc sẽ không thể cập nhật kịp thời độ tương thích với hệ điều hành theo thời gian . Các bạn có thể căn cứ theo thời gian cập nhật bài viết để xác định độ tương thích trước khi cài.