TRUNG TÂM VẬN HÀNH - PHÒNG VPN

1
fancy
Dịch vụ an toàn dữ liệu

2
fancy
Dịch vụ IT leader

3
fancy
Dịch vụ IT onsite

GÓI AN TOÀN DỮ LIỆU

TƯ VẤN

AN TOÀN DỮ LIỆU
 • 1. Dung lượng 500 GB.
 • 2. Sao lưu toàn bộ hệ thống hằng ngày.
 • 3. Giữ lại 1 bảo sao lưu.
 • 4. Số lượng máy truy cập dữ liệu : tốt nhất 5 máy con.
 • 5. Loại phần mềm có thể hoạt động tốt : phần mềm kế toán (misa, fast, 3A , ... ).
 • 6. Kích thước file hoạt động nhanh nhất : nhỏ hơn 10 MB.
 • 7. Hạ tầng kết nối mạng: tối thiểu 100 Mpbs.
 • 8. Kết nối đa chi nhánh.
 • 9. Khôi phục file dự liệu bị xóa : ngày trước đó.
 • 10. Khôi phục dữ liệu file bị xóa : trước đó 1 giờ.
 • 11. Yêu cầu bộ lưu điện UPS : rất cần thiết (khách hàng tự đầu tư).
 • 12. Tưởng lửa bảo vệ hệ thống lưu dữ liệu.
 • 13. Bộ chia mạng có khả năng phòng ngừa lây lan virus : 2 phòng ban (vùng).
 • 14. Truy cập file dữ liệu thông qua giao diện web, app.
 • 15. Tính năng sao lưu dữ liệu quan trọng cho máy con trên môi trường internet.
 • 16. Thiết bị hệ thống đặt tại chổ khách hàng.
 • 17. Miễn phí nâng cấp công nghệ và thiết bị khi công nghệ thế giới nâng cấp.
 • 18. Các kênh hổ trợ : No1. app MTSG / No2. Điện thoại
 • 19. Hệ thống giám sát trạng thái hoạt động, có cảnh báo : 24/24
 • 20. Miễn phí quyền yêu cầu kết nối dữ liệu cho nhân viên làm việc từ xa : tối đa 3 nhân viên.
 • *** Thuê được 24 tháng sẽ được nâng cấp miễn phí dung lượng lên 100%

TƯ VẤN

AN TOÀN DỮ LIỆU
 • 1. Dung lượng 1000 GB.
 • 2. Sao lưu toàn bộ hệ thống hằng ngày.
 • 3. Giữ lại 1 bảo sao lưu.
 • 4. Số lượng máy truy cập dữ liệu : tốt nhất 10 máy con.
 • 5. Loại phần mềm có thể hoạt động tốt : phần mềm kế toán (misa, fast, 3A , ... ).
 • 6. Kích thước file hoạt động nhanh nhất : nhỏ hơn 10 MB.
 • 7. Hạ tầng kết nối mạng: tối thiểu 1000 Mpbs.
 • 8. Kết nối đa chi nhánh.
 • 9. Khôi phục file dự liệu bị xóa : ngày trước đó.
 • 10. Khôi phục dữ liệu file bị xóa : trước đó 1 giờ.
 • 11. Yêu cầu bộ lưu điện UPS : rất cần thiết (khách hàng tự đầu tư).
 • 12. Tưởng lửa bảo vệ hệ thống lưu dữ liệu.
 • 13. Bộ chia mạng có khả năng phòng ngừa lây lan virus : 3 phòng ban (vùng).
 • 14. Truy cập file dữ liệu thông qua giao diện web, app.
 • 15. Tính năng sao lưu dữ liệu quan trọng cho máy con trên môi trường internet.
 • 16. Thiết bị hệ thống đặt tại chổ khách hàng.
 • 17. Miễn phí nâng cấp công nghệ và thiết bị khi công nghệ thế giới nâng cấp.
 • 18. Các kênh hổ trợ : No1. app MTSG / No2. Điện thoại.
 • 19. Hệ thống giám sát trạng thái hoạt động, có cảnh báo : 24/24
 • 20 Miễn phí quyền yêu cầu kết nối dữ liệu cho nhân viên làm việc từ xa : tối đa 4 nhân viên.
 • *** Thuê được 24 tháng sẽ được nâng cấp miễn phí dung lượng lên 100%

TƯ VẤN

AN TOÀN DỮ LIỆU
 • 1. Dung lượng 2000 GB.
 • 2. Sao lưu toàn bộ hệ thống hằng ngày.
 • 3. Giữ lại 1 bảo sao lưu.
 • 4. Số lượng máy truy cập dữ liệu : tốt nhất 15 máy con.
 • 5. Loại phần mềm có thể hoạt động tốt : phần mềm kế toán (misa, fast, 3A , ... ).
 • 6. Kích thước file hoạt động nhanh nhất : nhỏ hơn 10 MB.
 • 7. Hạ tầng kết nối mạng: tối thiểu 1000 Mpbs.
 • 8. Kết nối đa chi nhánh.
 • 9. Khôi phục file dự liệu bị xóa : ngày trước đó.
 • 10. Khôi phục dữ liệu file bị xóa : trước đó 1 giờ.
 • 11. Yêu cầu bộ lưu điện UPS : rất cần thiết. (khách hàng tự đầu tư)
 • 12. Tưởng lửa bảo vệ hệ thống lưu dữ liệu.
 • 13. Bộ chia mạng có khả năng phòng ngừa lây lan virus : 4 phòng ban (vùng).
 • 14. Truy cập file dữ liệu thông qua giao diện web, app.
 • 15. Tính năng sao lưu dữ liệu quan trọng cho máy con trên môi trường internet.
 • 16. Thiết bị hệ thống đặt tại chổ khách hàng.
 • 17. Miễn phí nâng cấp công nghệ và thiết bị khi công nghệ thế giới nâng cấp.
 • 18. Các kênh hổ trợ : No1. app MTSG / No2. Điện thoại.
 • 19. Hệ thống giám sát trạng thái hoạt động, có cảnh báo : 24/24.
 • 20. Miễn phí quyền yêu cầu kết nối dữ liệu cho nhân viên làm việc từ xa : tối đa 5 nhân viên.
 • *** Thuê được 24 tháng sẽ được nâng cấp miễn phí dung lượng lên 100%

TƯ VẤN

DỊCH VỤ IT LEADER
 • 1. Xử lý các sự cố máy tính từ xa : chờ đến lượt
 • 2. Xử lý các sự cố máy tính tận nơi, thời gian đáp ứng: 5 giờ hoặc qua ngày
 • 3. Xử lý các vấn đề mạng từ xa: chờ đến lượt.
 • 4. Xử lý các sự cố mạng tận nơi, thời gian đáp ứng: 5 giờ hoặc qua ngày
 • 5. Số lượng máy : 4 máy tính con.
 • 6. Cài đặt phần mềm từ xa: chờ đến lượt.
 • 7. Cài đặt phần mềm tận nơi , thời gian đáp ứng: 5 giờ hoặc qua ngày
 • 8. Hỗ trợ kết nối nhiều hệ thống (giữa trụ sở và chi nhánh).
 • 9. Hổ trợ thiết bị thay thế tạm thời.
 • 10. Hổ trợ danh sách thiết bị được miễn phí thay thế nhanh.
 • 11. Hổ trợ miễn phí thiết bị mạng trung tâm cao cấp Mikrotik : 01 Router và 01 Swicth.
 • 12. Hổ trợ miễn phí thiết bị phát wifi cao cấp : 02 thiết bị.
 • 13. Hổ trợ các dịch vụ email, hosting, tên miền có sẳn.
 • 14. Hổ trợ hệ thống máy chủ có sẳn : 1 máy chủ.
 • 15. Hổ trợ các vấn đề thủ tục giấy tờ, pháp lý, kiến thức liên quan đến CNTT tại Việt Nam.
 • 16. Hổ trợ miễn phí 01 tổng đài điện toán (Cloud PBX service) : 30 số máy nhánh.
 • *** Tăng cường thời gian đáp ứng, trách nhiệm, tính tổng thể khi sử dụng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu (có thỏa thuận rỏ ràng bằng văn bản).

TƯ VẤN

DỊCH VỤ IT LEADER
 • 1. Xử lý các sự cố máy tính từ xa : nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 2. Xử lý các sự cố máy tính tận nơi, thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay
 • 3. Xử lý các vấn đề mạng từ xa: xử lý ngay.
 • 4. Xử lý các sự cố mạng tận nơi, thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 5. Số lượng máy : 1 -> 20 máy tính con.
 • 6. Cài đặt phần mềm từ xa: xử lý ngay.
 • 7. Cài đặt phần mềm tận nơi , thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 8. Hỗ trợ kết nối nhiều hệ thống (giữa trụ sở và chi nhánh).
 • 9. Hổ trợ thiết bị thay thế tạm thời.
 • 10. Hổ trợ danh sách thiết bị được miễn phí thay thế nhanh.
 • 11. Hổ trợ miễn phí thiết bị mạng trung tâm cao cấp Mikrotik : 01 Router và 01 Swicth.
 • 12. Hổ trợ miễn phí thiết bị phát wifi cao cấp : 02 thiết bị.
 • 13. Hổ trợ các dịch vụ email, hosting, tên miền có sẳn.
 • 14. Hổ trợ hệ thống máy chủ có sẳn : 1 máy chủ.
 • 15. Hổ trợ các vấn đề thủ tục giấy tờ, pháp lý, kiến thức liên quan đến CNTT tại Việt Nam.
 • 16. Hổ trợ miễn phí 01 tổng đài điện toán (Cloud PBX service) : 30 số máy nhánh.
 • *** Tăng cường thời gian đáp ứng, trách nhiệm, tính tổng thể khi sử dụng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu (có thỏa thuận rỏ ràng bằng văn bản).

TƯ VẤN

DỊCH VỤ IT LEADER
 • 1. Xử lý các sự cố máy tính từ xa : nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 2. Xử lý các sự cố máy tính tận nơi, thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 3. Xử lý các vấn đề mạng từ xa: xử lý ngay.
 • 4. Xử lý các sự cố mạng tận nơi, thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 5. Số lượng máy : 1 -> 20 máy tính con.
 • 6. Cài đặt phần mềm từ xa: xử lý ngay.
 • 7. Cài đặt phần mềm tận nơi , thời gian đáp ứng: nhận thông tin và xử lý ngay.
 • 8. Hỗ trợ kết nối nhiều hệ thống (giữa trụ sở và chi nhánh).
 • 9. Hổ trợ thiết bị thay thế tạm thời.
 • 10. Hổ trợ danh sách thiết bị được miễn phí thay thế nhanh.
 • 11. Hổ trợ miễn phí thiết bị mạng trung tâm cao cấp Mikrotik : 01 Router và 01 Swicth.
 • 12. Hổ trợ miễn phí thiết bị phát wifi cao cấp : 02 thiết bị.
 • 13. Hổ trợ các dịch vụ email, hosting, tên miền có sẳn.
 • 14. Hổ trợ hệ thống máy chủ có sẳn : 1 -> 2 máy chủ.
 • 15. Hổ trợ các vấn đề thủ tục giấy tờ, pháp lý, kiến thức liên quan đến CNTT tại Việt Nam.
 • 16. Hổ trợ miễn phí 01 tổng đài điện toán (Cloud PBX service) : 30 số máy nhánh.
 • *** Tăng cường thời gian đáp ứng, trách nhiệm, tính tổng thể khi sử dụng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu (có thỏa thuận rỏ ràng bằng văn bản).

GÓI DỊCH VỤ IT ONSITE

Bắt buột phối công thức : Nhận sự IT tại chổ (có kinh nghiệm dưới 1 năm) + Dịch vụ IT (có kinh nghiệm rất nhiều từ 10 năm).
Đảm bảo yếu tố dự phòng khi con người xảy ra trường hợp như : nghỉ ngang không bàn giao, nhảy việc khi có chổ lương cao hơn, đã đủ kinh nghiệm muốn lương cao hơn, chưa đủ đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc chưa chuẩn. Thì việc thay thế nhân sự IT sẽ không ảnh hưởng doanh nghiệp , đặt biệt an toàn các vùng CNTT quan trọng trong doanh nghiệp.

TƯ VẤN

DỊCH VỤ IT ONSITE
 • 1. Tổng số giờ trực bắt buột tại chổ : 3 giờ
 • 2. Khung giờ : từ 9 giờ - từ 12 giờ
 • 3. Số lượng người trực: tối thiểu 1 người.
 • 4. Thời gian trực tại chổ không bắt buột: tất cả khoản thời gian còn lại.
 • 5. Chuyên môn xử lý : máy tính , mạng cơ bản, cài đặt máy tính phần mềm, cài đặt mạng.
 • 6. Trình độ nhân sự xử lý an toàn dữ liệu, máy chủ trung tâm quyết định sự an toàn dữ liệu: KHÔNG CÓ
 • 7. Trình độ nhân sự xử lý mạng trung tâm quyết định sự ổn định tổng thể : KHÔNG CÓ
 • 8. Triển khai thiệt bị IT do khách hàng tự mua: trong tầm máy tính con, máy in, máy photo.
 • 9. Phương thức yêu cầu (gọi IT) : nhanh nhất app MTSG, điện thoại nội bộ.
 • *** Đã cộng thêm gói dịch vụ IT 500k đ/tháng (có thêm được các hạn mục hổ trợ tương ứng mô tả cụ thể).
 • *** Đề xuất dùng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu để tối đa an toàn dữ liệu và nhận được kinh nghiệm cao cấp hơn.

TƯ VẤN

DỊCH VỤ IT ONSITE
 • 1. Tổng số giờ trực bắt buột tại chổ : 8 giờ
 • 2. Khung giờ : giờ hành chính
 • 3. Số lượng người trực: tối thiểu 1 người.
 • 4. Thời gian trực tại chổ không bắt buột: tất cả khoản thời gian còn lại.
 • 5. Chuyên môn xử lý : máy tính , mạng cơ bản, cài đặt máy tính phần mềm, cài đặt mạng.
 • 6. Trình độ nhân sự xử lý an toàn dữ liệu, máy chủ trung tâm quyết định sự an toàn dữ liệu: KHÔNG CÓ
 • 7. Trình độ nhân sự xử lý mạng trung tâm quyết định sự ổn định tổng thể : KHÔNG CÓ
 • 8. Triển khai thiệt bị IT do khách hàng tự mua: trong tầm máy tính con, máy in, máy photo.
 • 9. Phương thức yêu cầu (gọi IT) : nhanh nhất app MTSG, điện thoại nội bộ.
 • *** Đã cộng thêm thêm gói dịch vụ IT 3,500k/tháng (có được đầy đủ nhiệm vụ, kinh nghiệm cao cấp và thiết bị cao cấp).
 • *** Đề xuất dùng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu để tối đa an toàn dữ liệu và nhận được kinh nghiệm cao cấp hơn.

TƯ VẤN

DỊCH VỤ IT ONSITE
 • 1. Tổng số giờ trực bắt buột tại chổ : 3 giờ
 • 2. Khung giờ : từ 9 giờ - từ 12 giờ
 • 3. Số lượng người trực: tối thiểu 1 người.
 • 4. Thời gian trực tại chổ không bắt buột: tất cả khoản thời gian còn lại.
 • 5. Chuyên môn xử lý : máy tính , mạng cơ bản, cài đặt máy tính phần mềm, cài đặt mạng.
 • 6. Trình độ nhân sự xử lý an toàn dữ liệu, máy chủ trung tâm quyết định sự an toàn dữ liệu: KHÔNG CÓ
 • 7. Trình độ nhân sự xử lý mạng trung tâm quyết định sự ổn định tổng thể : KHÔNG CÓ
 • 8. Triển khai thiệt bị IT do khách hàng tự mua: trong tầm máy tính con, máy in, máy photo.
 • 9. Phương thức yêu cầu (gọi IT) : nhanh nhất app MTSG, điện thoại nội bộ.
 • *** Đã cộng thêm thêm gói dịch vụ IT 4,500k/tháng (có được đầy đủ nhiệm vụ, kinh nghiệm cao cấp và thiết bị cao cấp).
 • *** Đề xuất dùng thêm dịch vụ lưu trữ dữ liệu để tối đa an toàn dữ liệu và nhận được kinh nghiệm cao cấp hơn.

PROBOX SERVICE - DỊCH VỤ IT, CHO THUÊ MÁY CHỦ, NHÂN SỰ IT TẠI CHỔ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PROBOX
Mã số thuế : 0314341120
VP Khu vực Quận 1, TPHCM và lân cận : Tầng trệt, tòa nhà Rosana 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, TPHCM
VP Khu vực Quận 12, TPHCM và lân cận : 6/41A đường TCH 36, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM
VP Khu vực Củ Chi, TPHCM và lân cận :  Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
ProBox - App ProBox - ProBox App
Gọi Nhanh